Medzinárodný deň žien, zamyslenie pri káve …

Už pravidelne každý rok oslavujeme Medzinárodný deň žien. Pamätám si ako sme na MDŽ za mojich mladých čias nosili do školy karafiát súdružke učiteľke a po škole samozrejme mamičke, starkej, babke, tete proste všetkým ženám, ktoré boli v mojom okolí. Boli sme tak učení a vždy som mal pri odovzdávaní kvietka pocit gavaliéra, džentlmena, tieto zvyky...